�›�ѕ�і�ѕ

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ
ОТ СЕДМИЯ ДЕН

kirovae@abv.bg АЙДЕМИР 

За адвентистите

Щастливи хораСигурно сте слушали за християни, наречени адвентисти, и сте се чудили кои са всъщност. Може би сте се учудвали защо ходят на църква в събота за разлика от повечето други християни? Ако някога сте се питали кои са адвентистите и в какво вярват, бихме искали да ви се представим. Ще се радваме да ни опознаете по-добре. Да започнем с неизбежния въпрос:

Какво означава адвентисти от седмия ден?

"Седмият ден" означава, че спазваме съботата като определен от Бога свят ден, така както е записано в Библията в четвъртата Божия заповед.

"Адвентисти" означава, че вярваме в скорошното, буквално и видимо идване на Исус Христос на земята. От латински думата "advent" означава "идване", "пристигане", а в религиозен смисъл - "пришествие".

Кои са адвентистите от седмия ден?

- Една от най-бързо разпространяващите се християнски църкви с около 16 милиона членове, в почти всички страни по света. А също и най-разпространеното в географско отношение протестантско вероизповедание.Библия
 
- Вярващи хора, приемащи Библията като основно мерило за вяра и живот.

- Християни, които обичат Исус Христос и се стремят да Го поставят в центъра на своя живот и вяра.

- Църква, която с радост споделя истината за Бога, изявена в живота, дейността и смъртта на Исус Христос.

- Християнско общество, посветило се на провъзгласяване на библейските истини, някои от които векове наред са били пренебрегвани или примесени със заблуди.

- Християни, заинтересувани от здравето - здраве на ума, тялото и духа.

- Църква, която не е частен клуб за светци, но по-скоро - болница за грешници. Радваме се, че Христос има силата да опрощава греховете и да ни избавя от тях.