�›�ѕ�і�ѕ

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ
ОТ СЕДМИЯ ДЕН

kirovae@abv.bg АЙДЕМИР 

Контакти

Контакт със служител
pastor                     Сергей Генов
                     пастор          

Адрес:                                     e-mail:
Силистра                                  serg_g@abv.bg

 


 

Местоположение на църквата в АйдемирСлужби

АдресЦърковната сграда се намира точно на центъра на селото, близо до аптеката и читалището. (Вижте на картата.)
Пощенският адрес е: 7538 Айдемир, община Силистра, улица "София" №123.


Местоположение на Айдемир в България

АйдемирАйдемир е едно от най-големите села в България по площ и по брой на населението. Намира се в Североизточна България на 6 км западно от гр. Силистра и 2 км южно от р. Дунав. Разположено е в долината на реката в Айдемирската низина и е с обща площ 1115 дка. През селото минава републикански път, свързващ Силистра с Русе. Селото се състои от три части - Татарица, Айдемир и ж.к. "Деленки". В Татарица все още живеят потомци на донски казаци, староверци, прогонени през 17-ти век от реформите на цар Петър Велики в Русия.