Зареждане..
Лого

Църква на адвентистите от седмия ден Айдемир

За адвентистите

Сигурно сте слушали за християни, наречени адвентисти, и сте се чудили кои са всъщност. Може би сте се учудвали защо ходят на църква в събота за разлика от повечето други християни? Ако някога сте се питали кои са адвентистите и в какво вярват, бихме искали да ви се представим. Ще се радваме да ни опознаете по-добре. Да започнем с неизбежния въпрос..

↓

Какво означава адвентисти от седмия ден?

  • "Седмият ден" означава, че спазваме съботата като определен от Бога свят ден, така както е записано в Библията в четвъртата Божия заповед.
  • "Адвентисти" означава, че вярваме в скорошното, буквално и видимо идване на Исус Христос на земята. От латински думата "advent" означава "идване", "пристигане", а в религиозен смисъл - "пришествие".
↓

Какво означава адвентисти от седмия ден?

  • Една от най-бързо разпространяващите се християнски църкви с около 16 милиона членове, в почти всички страни по света. А също и най-разпространеното в географско отношение протестантско вероизповедание.
  • Вярващи хора, приемащи Библията като основно мерило за вяра и живот.
  • Християни, които обичат Исус Христос и се стремят да Го поставят в центъра на своя живот и вяра.
  • Църква, която с радост споделя истината за Бога, изявена в живота, дейността и смъртта на Исус Христос.
  • Християнско общество, посветило се на провъзгласяване на библейските истини, някои от които векове наред са били пренебрегвани или примесени със заблуди.
  • Християни, заинтересувани от здравето - здраве на ума, тялото и духа.
  • Църква, която не е частен клуб за светци, но по-скоро - болница за грешници. Радваме се, че Христос има силата да опрощава греховете и да ни избавя от тях.
↑