Зареждане..
Лого

Църква на адвентистите от седмия ден Айдемир

За нас - Кои са адвентистите от седмия ден?

Съществуват три основни направления в християнството: православие, римокатолицизъм и протестантство. Първите две се разграничават през 11 век при разделянето (схизмата) между източните православни църкви и западната римокатолическа църква.

През 16 век в Западна Европа започва Реформацията, като начало на възникването на протестантските църкви и завръщане към ученията на Библията, които са били пренебрегнати през вековете.

Църквата на адвентистите от седмия ден принадлежи към протестантското направление в християнството.

↓

Адвентистите в село Айдемир

Църквата на адвентистите започва своята дейност в България през 1891 като първата църковна общност от вярващи е организирана недалеч от Айдемир в град Тутракан. Около 30 години по-късно е създадена и църквата в село Айдемир.

Християните адвентисти са едно отворено за всеки, задружно общество, което се стреми да бъде от полза на своите съселяни като се моли за благополучието им и се притичва на помощ на нуждаещите се.

Основното им усилие и старание обаче е насочено към споделяне на радостта и мира, които всеки човек може да намери чрез вярата в Христос. По тази причина, вярващите адвентисти са винаги готови да разговарят с всеки заинтересован от духовните истини на Библията.

Дълбокото убеждение, че Бог е поверил специална мисия и вест на църквата в това време на икономическа, политическа и духовна криза мотивира адвентистите да разпространяват полезни печатни и аудио-видео материали за предсказанията и изпълнението на пророчествата на Библията.

При желание да получите отговори на трудните въпроси за живота и бъдещето или да получите безплатен библейски материал, се обърнете спокойно към който и да е познат адвентист от Айдемир или се свържете със служителите на църквата.

↑